Concentrarea in timp si spatiu a cererii pentru turism

Turismul, fenomen sensibil la mutatiile social-economice inregistreaza in evolutia sa o serie de fluctuatii; unele au caracter continuu, structural, fiind provocate de dinamica unor factori de tendinta sau de schimbari rapide si spectaculoase in domeniul tehnicii, altele au caracter alternativ, datorandu-se unor conditii naturale, specificului cercetarii sau influentei unor situatii conjucturale. Aceste oscilatii, de durata sau repetabile, cu implicatii mai profunde sau superficiale, mai greu sau mai usor previzibile, se manifesta in repartizarea inegala in timp si spatiu a numarului turistilor si respectiv a necesarului de servicii. Variatiile sezoniere ale activitatii turistice sunt cele determinate, in principal, de conditiile de realizare a echilibrului oferta –cerere si se definesc printr-o mare concentrare a fluxurilor de turisti in anumite perioade ale anului, in celelalte remarcandu-se o reducere importanta sau chiar o stopare a sosirilor de turisti. read more