SchioriSchiori

Turismul, fenomen sensibil la mutatiile social-economice inregistreaza in evolutia sa o serie de fluctuatii; unele au caracter continuu, structural, fiind provocate de dinamica unor factori de tendinta sau de schimbari rapide si spectaculoase in domeniul tehnicii, altele au caracter alternativ, datorandu-se unor conditii naturale, specificului cercetarii sau influentei unor situatii conjucturale. Aceste oscilatii, de durata sau repetabile, cu implicatii mai profunde sau superficiale, mai greu sau mai usor previzibile, se manifesta in repartizarea inegala in timp si spatiu a numarului turistilor si respectiv a necesarului de servicii. Variatiile sezoniere ale activitatii turistice sunt cele determinate, in principal, de conditiile de realizare a echilibrului oferta –cerere si se definesc printr-o mare concentrare a fluxurilor de turisti in anumite perioade ale anului, in celelalte remarcandu-se o reducere importanta sau chiar o stopare a sosirilor de turisti.

Sezonalitatea in turism prezinta o serie de particularitati, fata de alte sectoare ale economiei, datorita dependentei mari a circulatiei turistice fata de conditiile naturale, caracterului nestocabil al serviciilor turistice si rigiditatii ofertei etc. Oscilatiile sezoniere ale activitatii turistice sunt mai accentuate, au implicatii mai profunde si de anvengura, posibilitatile de atenuare a lor sunt relativ limitate si solicita eforturi mari din partea organizatorilor. De asemenea, pe masura intensificarii circulatiei turistice variatiile sezoniere sunt mai mari si mai cuprinzatoare, presiunea exercitata asupra industriei turismului si asupra altor activitati devenind tot mai puternica. Se pune, deci, cu tot mai multa acuitate, problema atenuarii sezonalitatii, gasirii unor mijloace care sa stimuleze practicarea turismului pe durata intregului an, realizandu-se, astfel, reducerea concentrarii in anumite perioade si prelungirea sezonului turistic.

Amploarea variatiilor sezoniere si frecventa lor de manifestare are consecinte asupra dezvoltarii turistice si eficientei acesteia, cat si asupra celorlalte ramuri ale economiei, ramuri cu care turismul se dezvolta in interdependenta.

In activitatea turistica, sezonalitatea se reflecta, pe de o parte, in utilizarea incompleta a bazei tehnico-materiale si a fortei de munca, influentand negativ costurile serviciilor turistice si calitatea acestora, termenul de recuperare a investitiilor, rentabilitatea, iar pe de alta parte, in nivelul scazut al satisfacerii nevoilor consumatorilor afectand, in acest fel si dezvoltarea circulatiei turistice.

De admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *